neiye1
Magnabend մետաղական թիթեղներ Մագնիսական թիթեղային արգելակները թույլ են տալիս ստեղծել փակ ձևեր, որոնք անհնարին կլինեն ավանդական մետաղական արգելակների դեպքում:Դուք կարող եք թեքել պողպատը, ալյումինը, պղնձը և պլաստիկը, ի թիվս այլ նյութերի:Բացեք գրեթե անսահմանափակ հնարավորություններ:

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՏՈՒԿ ԵՎ ՊԱՆ ԱՐԳԵԼԱԿԱՆ 1000E